Blog

HomeЈавне набавкеОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈЈНМВ број У-02/17-ФТО и ППЗ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈЈНМВ број У-02/17-ФТО и ППЗ.

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Центар за културу и образовање Раковица

обављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1) Врста поступка: јавна набавка мале вредности

2) Назив адреса и интернет страна наручиоца: Центар за културу и образовање Раковица, Београд, Мишка Крањца 7, ckorakovica.com

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка услуга: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објеката Центра за културу и образовање Раковица, за период од годину дана, ЈНМВ број У-02/17

Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 услуге обезбеђења

4) Процењена вредност уговора: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а.

5) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6) Број примељених понуда: 1 (једна)

7) Датум доношење Одлуке о додели уговора: 09.10.2017. године

8) Датум закључења уговора: код наручиоца заведен под бр. 74 од 16.10.2017. године / код понуђача заведен под бр. 8187 од 30.10.2017. године

9) Основни подаци о извршиоцу: СИОН ГАРД доо Београд, ул. Бежанијских илегалаца 3, ПИБ: 105104751, МБ: 20312637

10) Рок извршења: период од годину дана

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
previousnext