Сала

Сала Центра за културу и образовање Раковица има 352 седишта, уз могућност убацивања столица са стране сваког реда или на сцени, у зависности од специфичних потреба програма.