Јавне набавке

Набавка гасног уља екстра лако евро ел за потребе Центра за културу и образовање Раковица, р.бр. ЈНМВ-Д-03/18.   [embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/10/KD-Evro-El-1.pdf" download="all"]   [embeddoc url="http://ckorakovica.com/wp-content/uploads/2018/10/Poziv-za-podnosenje-ponuda-3-23.10..pdf" download="all"]