Вести

Конкурс Галерије

Галерија Центра за културу Раковица расписала је конкурс за самосталне, ауторске и групне изложбе и уметничке пројекте у 2020. години.

Конкурс је отворен до 15. децембра 2019. године.

Право учешћа на конкурсу имају ликовни и визуелни уметници првенствено са територије Србије, који стварају у различитим медијима савремене визуелне праксе. Приоритет у разматрању конкурсног материјала имају уметници који су завршили студије на неком од уметничких факултета у земљи или у иностранству.

У пријави за конкурс потребно је навести:
• име и презиме;
• датум рођења;
• контакт податке (адресу становања, телефон, е-маил);
• професионалну биографију;
• концепт изложбе и опис радова са којима се конкурише;
• опис поставке и техничке услове потребне за реализацију изложбе;
• могу се приложити и каталози (скенирани) са претходних изложби.

Уметници могу конкурисати и са више пројеката. У том случају је потребно да доставе опис и техничке спецификације сваког пројекта понаособ.

Уз пријаву је потребно доставити и фотографије минимум пет радова са којима се конкурише.

Пријаву и радове је пожељно доставити у електронској форми на адресу kcrakovica.nadja@gmail.com.

Савет ће прегледати конкурсни материјал у другој половини децембра 2019. године, а учесници конкурса ће бити  информисани о резултатима конкурса у писаној форми или телефоном, најкасније три недеље по завршетку конкурса.

Резултати конкурса ће бити објављени и на сајту Центра за културу и образовање Раковица: www.ckorakovica.com.

Уколико буде приложен, конкурсни материјал се може преузети од датума објављивања резултата конкурса, до краја године. Конкурсни материјал, који су приложили уметници чији су пројекти прошли жирирање, задржава се до термина њихове изложбе.

Конкурсни материјал ће бити изабран према програмској политици коју утврђује Савет Галерије.

Савет и Галерија Центра ће у програм уврстити и представљање уметника по позиву, као и гостујуће изложбе уметника.

Више информација могуће је добити позивом на број телефона 3582-493, или слањем упита на имејл kcrakovica.nadja@gmail.com (контакт особа: Нађа Мандић, уредница ликовног програма).