“Истрајавања” Изложба икона

“ИСТРАЈАВАЊА”

Изложба икона савремених уметница.