„Истрајавања“ Изложба икона

„ИСТРАЈАВАЊА“

Изложба икона савремених уметница.