Vesti

Konkurs Galerije

Galerija Centra za kulturu Rakovica raspisala je konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe i umetničke projekte u 2020. godini.

Konkurs je otvoren do 15. decembra 2019. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju likovni i vizuelni umetnici prvenstveno sa teritorije Srbije, koji stvaraju u različitim medijima savremene vizuelne prakse. Prioritet u razmatranju konkursnog materijala imaju umetnici koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji ili u inostranstvu.

U prijavi za konkurs potrebno je navesti:
• ime i prezime;
• datum rođenja;
• kontakt podatke (adresu stanovanja, telefon, e-mail);
• profesionalnu biografiju;
• koncept izložbe i opis radova sa kojima se konkuriše;
• opis postavke i tehničke uslove potrebne za realizaciju izložbe;
• mogu se priložiti i katalozi (skenirani) sa prethodnih izložbi.

Umetnici mogu konkurisati i sa više projekata. U tom slučaju je potrebno da dostave opis i tehničke specifikacije svakog projekta ponaosob.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i fotografije minimum pet radova sa kojima se konkuriše.

Prijavu i radove je poželjno dostaviti u elektronskoj formi na adresu kcrakovica.nadja@gmail.com.

Savet će pregledati konkursni materijal u drugoj polovini decembra 2019. godine, a učesnici konkursa će biti  informisani o rezultatima konkursa u pisanoj formi ili telefonom, najkasnije tri nedelje po završetku konkursa.

Rezultati konkursa će biti objavljeni i na sajtu Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica: www.ckorakovica.com.

Ukoliko bude priložen, konkursni materijal se može preuzeti od datuma objavljivanja rezultata konkursa, do kraja godine. Konkursni materijal, koji su priložili umetnici čiji su projekti prošli žiriranje, zadržava se do termina njihove izložbe.

Konkursni materijal će biti izabran prema programskoj politici koju utvrđuje Savet Galerije.

Savet i Galerija Centra će u program uvrstiti i predstavljanje umetnika po pozivu, kao i gostujuće izložbe umetnika.

Više informacija moguće je dobiti pozivom na broj telefona 3582-493, ili slanjem upita na imejl kcrakovica.nadja@gmail.com (kontakt osoba: Nađa Mandić, urednica likovnog programa).