Scena

TEHNIČKI PODACI

Razmere scene:

otvor scene: 9,90m
dubina scene: 8,47m
širina u zadnjem delu: 13,20m

DISPOZICIJA POSTOJEĆE OPREME PO ZONAMA

RASPORED PRIKLJUČNICA PO ZONAMA