Сцена

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Размере сцене:

отвор сцене: 9,90м
дубина сцене: 8,47м
ширина у задњем делу: 13,20м

ДИСПОЗИЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ ПО ЗОНАМА

РАСПОРЕД ПРИКЉУЧНИЦА ПО ЗОНАМА