Sala

Sala Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica ima 352 sedišta, uz mogućnost ubacivanja stolica sa strane svakog reda ili na sceni, u zavisnosti od specifičnih potreba programa.