Vesti

Popunjena su mesta za besplatne sadržaje

Poštovani sugrađani,

Popunjeni su svi spiskovi polaznika za besplatnu pripremu za malu maturu i kreativne radionice, koje organizuje Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica.

Napravili smo i spiskove ispod crte za svaki program posebno, za slučaj da neko od polaznika odustane.

Hvala vam svima na poverenju koje nam ukazujete.

 

Vaš Centar