Pevačko društvo “Prelo“ predstavlja izvornu, narodnu, pevačku grupu, koja okuplja decu i mlade uzrasta od 6 do 25 godina, sa ciljem promovisanja i oživljavanja narodne pesme i srpske tradicije uopšte.
Sa progresijom interesovanja i uključivanja većeg broja dece, ukazala se potreba za formiranjem samostalne pevačke družine, koja se bavi edukacijom dece, kroz aktuelizaciju davnih vremena putem narodne pesme, dramatizacijom običaja i obreda, prikazom života davnih vremena…
Inicijalni motiv za formiranje ove grupe, (koja broji 40 članova sa kontinuiranom tendencijom rasta)  i rad sa decom na polju muzičkog folklora , potekao je prvenstveno od činjenice da mlade generacije sasvim nedovoljno (u nekom slučajevima uopšte), poznaju narodnu tradiciju svoga naroda, njegovo bogatstvo sadržaja, forme i izraze, gubeći na taj način kontakt sa prošlošću, a samim tim i budućnošću.
Drugi motiv, ogleda se u potrebi otklona i prema nametnutim sadržajima “novokomponovane“ i muzike needukativnog tipa, ali i potrebe poznavanja narodne tradicije i muzike, koja je ponekad inicirana i od strane dece.

Ova izvorna, etno-pevačka grupa izvodi narodnu pesmu na tradicionalni način u smislu starijeg i novijeg seoskog pevanja,  upotpunjujući je narodnim kazivanjima, običajima i obredima srpskog naroda, dajući pečat savremenosti kroz elemente modernijeg aranžmana, aktuelizujući je kroz brojne nastupe, koncerte, smotre.

 

Upis novih članova i pevačke probe su sredom od 20.00 do 22.00 i subotom od 11.00 do 13.00 u Centru za kulturu Rakovica (Miška Kranjca 7).

Sve informacije preko  grupaprelo@gmail.com

www.prelo.org.rs

Kontakt telefoni:

064/ 51 46 496

061/ 30 31 318

064/ 91 05 258.