Pevačko društvo „Prelo“

Pevačko društvo „Prelo“ predstavlja izvornu pevačku grupu, koja ima za cilj afirmaciju tradicionalne muzike i očuvanje srpskog, nematerijalnog kulturnog nasleđa. Čine ga mladi i deca različitih uzrasta sa teritorije ,motivisani idejom i željom da sačuvaju naš nacionalni identitet i kulturno nasleđe predaka.

Ova izvorna, etno-pevačka grupa izvodi narodnu pesmu na tradicionalni način u smislu starijeg i novijeg seoskog pevanja, upotpunjujući je narodnim kazivanjima, običajima i obredima srpskog naroda, dajući pečat savremenosti kroz elemente modernijeg aranžmana, aktuelizujući je kroz brojne nastupe, koncerte, smotre. Interpretiranjem izvorne, narodne muzike, oni uspevaju da tradiciju osavremene i ovovremene , kako za svoje vršnjake, tako i za širu javnost.Prikazujući običaje i pesme , koje su im vremenski i prostorno daleki, mladi iz Prela, zajedno sa vokalnim pedagogom Marijanom Butulijom, izuzetno nadahnuto interpretiraju srpsku,izvornu pesmu ali i tradicionalnu muziku svih slovenskih naroda.

Sa progresijom interesovanja i uključivanja većeg broja dece, ukazala se potreba za formiranjem samostalne pevačke družine, koja se bavi edukacijom dece, kroz aktuelizaciju davnih vremena putem narodne pesme, dramatizacijom običaja i obreda, prikazom života davnih vremena…

Inicijalni motiv za formiranje ove grupe, (koja broji 40 članova sa kontinuiranom tendencijom rasta) i rad sa decom na polju muzičkog folklora , potekao je prvenstveno od činjenice da mlade generacije sasvim nedovoljno (u nekom slučajevima uopšte), poznaju narodnu tradiciju svoga naroda, njegovo bogatstvo sadržaja, forme i izraze, gubeći na taj način kontakt sa prošlošću, a samim tim i budućnošću.

Drugi motiv, ogleda se u potrebi otklona i prema nametnutim sadržajima “novokomponovane“ i muzike needukativnog tipa, ali i potrebe poznavanja narodne tradicije i muzike, koja je ponekad inicirana i od strane dece.

Ova izvorna, etno-pevačka grupa izvodi narodnu pesmu na tradicionalni način u smislu starijeg i novijeg seoskog pevanja, upotpunjujući je narodnim kazivanjima, običajima i obredima srpskog naroda, dajući pečat savremenosti kroz elemente modernijeg aranžmana, aktuelizujući je kroz brojne nastupe, koncerte, smotre.

Kako da se upišete

Upis novih članova i pevačke probe su: sredom od 20.00 do 22.00 i subotom od 11.00 do 13.00 u Centru za kulturu Rakovica (Miška Kranjca 7). Sve informacije preko grupaprelo@gmail.com