Međunarodni dan sreće

SREĆAN VAM DAN SREĆE!

Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija je rezolucijom od 12. jula 2012. godine proglasila 20. mart kao datum obeležavanja Međunarodnog dana sreće, pa se danas po četvrti put u svetu slavi ovaj dan.

Glavni cilj ovog dana je upravo povećanje svesti o važnosti potrage za srećom i dobrobiti stanovnika u svetu, jer je potraga za srećom osnovni ljudski cilj.

Detaljnije

Odluka o dodeli ugovora u JNMV-D-01/16-električna energija

Zavodni broj: 26 od 14.03.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 25 od 14.03.2016. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 14.03.2016. godine donosi

  

O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj D-01/16

Detaljnije

Promena pisma

SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL

Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo