Web slajfna JPEG

Konkursna dokumentacija mart 2016

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

Miška Kranjca 7, Beograd

KONKURSNA DOKUMENTACIJA                                                  

Predmet javne nabavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

Detaljnije