Vesti

Otvoren je konkurs trećeg Festivala humora i satire

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

 

KONKURS ZA

 

TREĆI FESTIVALA  HUMORA I SATIRE

Rakovica 2019.

 

USLOVI:

 

Pravo učešća imaju svi koji crtaju (slikaju)  karikature ili na srpskom jeziku pišu aforizme, kratke satirične priče i satirične pesme.

Slobodna tehnika i tema.

Neće se razmatrati radovi koji na verskoj, nacionalnoj, političoj osnovi, izražavaju mržnju, vređanje, netrpeljivost, ili na drugi način omalovažavaju ličnosti i organizacije.

 

DISCIPLINE I PROPOZICIJE:

  • Karikatura.

(do tri  karikature,  ne manjeg formata od A4 i ne većeg od A3, u originalu ili JPEG fajl u rezoluciji  do 1 MV)

 

  • Satirična pesma, satirična priča, aforizam.

(kandidati dostavljaju: po jednu pesmu, kratku priču, 5-10 aforizama;

tekst: font 12, Times New Roman; prored 1,5; poravnanje justily, svaki pojedinačni rad: satirična pesma,  ili kratka satirična priča, ne može imati  više od dve stranice teksta, a svi aforizmi ne mogu imati  više od stranice teksta)

 

Kandidati mogu konkurisati u pojedinačnoj ili u više disciplina.

 

Radovi se ne vraćaju autoru.

 

POHVALE I NAGRADE:

 

U svakoj od četiri discipline: karikatura, satirična pesma, kratka satirična priča i aforizam, žiri će izabrati do pet radova  za pohvale, i  radove za nagrade za treće, drugo i prvo mesto. Pohvaljeni i nagrađeni kandidati pored priznanja dobijaju i poklon knjigu. Ostali kandidati dobijaju zahvalnicu za učešće.

 

DOSTAVLJANJE RADOVA:

 

Radovi se dostavljaju pod šifrom.

Radovi se mogu dostaviti odštampani ili u elektronskoj formi.

 Ako se radovi dostavljaju odštampani posebno uz rad poslati rešenje šifre, koje treba da sadrži: ime i prezime autora, adresu stana, broj telefona i e-mail adresu. Odštampani radovi se dostavljaju u jednom primerku na adresu:

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica,  11090 Rakovica, Ul. Miška Kranjca 7, sa naznakom: Za konkurs humora i satire.

Ako se radovi dostavljaju elektronski, na kraju svakog teksta navesti rešenje šifre i poslati ih na e-mail: kcrakovica.milan@gmail.com

 

ROK I KONTAKTI

 

Konkurs je otvoren do 5. marta  2019. godine.

 

Kontakt telefon: 011/3581-936 (radnim danom od 09,00-17,00 časova)

Potpunije informacije na sajtu: www.ckorakovica.com