Manifestaciju „Može li čovek“ Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica 2015. godine organizuje po prvi put.

Prvi u nizu programa u okviru manifestacije „Može li čovek“ održan je u čast pedagoga prof. dr Ljubice Prodanović čime se ujedno obeležilo 70 godina njenog rada.

Logo moze li covek

Cilj manifestacije je predstavljanje najistaknutijih ličnosti Srbije iz oblasti različitih nauka, umetnosti i kulture koji su dali značajan doprinos unapređenju vaspitanja i obrazovanja, kulture i umetnosti i čija dela mogu unaprediti rad sa decom i omladinom.

LJUBICA PRODANOVIĆ – VELIKA PEDAGOŠKA PRIČA

Dan posvećen liku i delu prof. dr Ljubice Prodanović

Prvi u nizu programa u okviru manifestacije „Može li čovek“ održan je u čast pedagoga prof. dr Ljubice Prodanović čime se ujedno obeležilo 70 godina njenog rada.

 


IMG_9043
IMG_9012

 

 

 

 

 

 

 

Ljubica Prodanović (1927.) rođena je u Beogradu. Školovala se (osnovna, Učiteljska škola i Filozovski fakultet) takođe u Beogradu. U toku svog profesionalnog rada bila je učiteljica (od 1947.). Po završenom Filozovskom fakultetu-Odeljenje za pedagogiju (1951-1955.), bila je profesor Učiteljske škole u Banja Luci (od 1955.), a potom asistent za Didaktiku na istom fakultetu (od 1958.). Kao asistent je boravila u SAD na petomesečnom studijskom boravku (1959.) i odbranila doktorsku disertaciju (1964.) sa temom:  Pedagoška funkcija porodice u savremenoj nastavi.

Rukovodila je Centrom za odrasle Doma pionira Beograda (od 1968.), organizujući programske sadržaje za roditelje dece od rođenja do punoletstva i prosvetne radnike za saradnju sa roditeljima. Bila je profesor  Više pedagoške škole u Beogradu (od 1977.) – predmet Pedagogija i Didaktika (redovni a potom honorarni).Nakon toga radila je kao  Viši prosvetni savetnik za razrednu nastavu  u republičkom zavodu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja (od 1979.), sve do odlaska u penziju.

Autor je velikog broja knjiga od kojih je najprodavanija „Proverite kako vaspitavate u porodici“, zatim „Proverite kako vaspitavate u školi“, „Osamostaljivanje deteta-učenika“, „Rad u parovima“, „Saradnja prosvetnih radnika sa roditeljima“, „Slagarica rečenica“ i mnoge druge..

IMG_9023