Vesti

Kreativni uskršnji raspust u Centru

U Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, biće organizovana besplatna uskršnja radionica, svakog dana, u periodu od ponedeljka 29. aprila do nedelje 5. maja, u terminu od 10 – 12 časova. Realizator radionice je Petar Kras, likovni pedagog. Radionica se održava u sali pored galerije.

USKRŠNJA LIKOVNA RADIONICA 2019.

U BOJAMA USKRSA

Likovna radionica „U bojama Uskrsa“ namenjena je deci od 6 do 13 godina. Podstiče likovnu kreativnost kod dece na temu uskršnjih motiva i to u dva vida pedagoškog rada. Individualnom – kada sami izrađuju, oslikavaju, svoj rad i kolektivnom – kada u saradnji sa ostalom decom iz grupe kreiraju zajednički rad koji će predstavljati posebnu celinu. U skladu sa raspoloživim terminima predviđeno je da se realizuju tri likovna rada i to:

1. Oslikavanje temperom uskršnjeg jajeta na tripleks kartonu sa isecanjem konture oblika jajeta u zadatom šablonu. Apstraktni motivi. Komponovanje zajedničkog asamblaža oslikanih jajolikih oblika u jednu uskršnju korpicu.

2. Oslikavanje drvenog jajeta sa jajčanom temperom po slobodno izabranom uskršnjem motivu dece.

3. Oslikavanje velikog Uskršnjeg motiva po modelu i zadatom motivu freske ili ikone tehnikom monotipije. Na ovaj način se dobija mozaička struktura slike otiscima boje sa kockicama kropira i stvara veliki mozaik koji je rezultat zajedničkog rada dece.

Prijave se primaju do popune mesta na el. adresu: kcrakovica.nadja@gmail.com
Molimo vas da napišete ime i prezime deteta, ime i prezime roditelja i kontakt telefon.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo da se prijavljuju deca koja će zaista pohađati radionicu.