KONKURS ZA DRUGI FESTIVAL HUMORA I SATIRE „VELIKA PRAZNINA ZA VELIKI LET“

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

raspisuje

KONKURS ZA DRUGI FESTIVAL HUMORA I SATIRE

„VELIKA PRAZNINA ZA VELIKI LET“ RAKOVICA 2017.

Pravo učeščća: imaju svi pisci koji pišu na srpskom jeziku. Slobodna tehnika i tema.

KATEGORIJE:

  1. Karikatura;
  2. Pisana forma: A) kratka priča; B) pesma; V) aforizam.

PROPOZICIJE; Učesnici dostavljaju:

-u jednom primerku do tri karikature, (minimum A4, maksimum A3 formata)

– po jednu kratku priču, pesmu i od 5-10 aforizama; (kratka priča i pesma do dve kucane strane).

Pisane radove slati pod šifrom, (uz rad u posebnoj koverti poslati rešenje šifre: adresu, kontak telefon, imejl, kraću biografiju…). Radovi se ne vraćaju.

Izbor najboljih radova izvršiće stručni žiri.

Za prvo mesto u svakoj kategotiji nagrađeni dobijaju satirički štap. Od prvonagrađenih kategorija pobednik pobednika dobija Statuetu festivala „Velika praznina za veliki let“.

Od najboljih karikatura biće priređena izložba a najbolji pisani radovi biće promovisani u programima manifestacije.

Mesto i vreme održavanja manifestacije: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica  15-17. novembra 2016.

Radove slati na adresu: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Srbija, 11090 Rakovica, Ul.  Miška Kranjca 7, sa naznakom:

za konkurs humora i satire.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2017. godine. Kontak telefon: 011/3581-936

E-mail: kcrakovica@gmail.com

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo