Cenovnik

PRAVILNIK I CENOVNIK O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PROSTORA
CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

član 1.
Cene davanja prostora na korišćenje važe za organizacije i udruženja iz oblasti kulture, prosvete, socijalne i dečije zaštite, privredna društva, preduzetnike i druga pravna lica.

član 2.
Po posebno osnovanom zahtevu, direktor u izuzetnim slučajevima može korisnika osloboditi dela plaćanja određenog iznosa prema cenovniku, ali ne i u delu realnog troška u iznosu od 10.000,00dinara.

član 3.
Popust od 20% mogu imati saradnici (korisnici prostora) koji realizuju programe od nacionalnog značaja i saradnici (korisnici prostora ukoliko je program visoko umetničkog sadržaja ili obrazovnog karaktera).

 

1. IZNAJMLJIVANJE SALE (250m2) + korišćenje garderobe: 36,000,00

a) scena (za časove) sa rasvetom: po satu 1.400,00
b) scena (za časove) bez rasvete po satu: 1.300.00
v) sala (za KUD „Koturović“) 352 mesta: 20% od realizacije programa

 

2. IZNAJMLJIVANJE GALERIJE (125m2) 50-70 mesta:

  • celodnevno: 18.000.00
  • po satu: 3.000,00 (za saradnike 1.000,00)

 

4. RADIONICE – UČIONICE (20m2) 10-15 mesta: po satu 2.000,00 (za saradnike 500,00)

 

5. ANGAŽOVANJE LICA (po programu)
a) majstor na svetlu: po angažovanom licu 2.500,00
b) ton majstor: po angažovanom licu 2.500,00

v) blagajnik (+ štampanje ulaznica): po angažovanom licu 2.000,00
g) hostese (garderoberke): po angažovanom licu 1.000,00

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dušica Stojković