Javne nabavke

Odluka o dodeli ugovora za JNMV-U-02/16- FTO i PPZ

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 63 od 10.10.2016. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 10.10.2016. godine donosi

 O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj 02/16

Detaljnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Zavodni broj: 30 od 28.03.2016. godine

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni glasnik RS”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

obavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Detaljnije

Odluka o dodeli ugovora u JNMV-D-01/16-električna energija

Zavodni broj: 26 od 14.03.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 25 od 14.03.2016. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 14.03.2016. godine donosi

  

O D L U K U  

DODELI UGOVORA

JNMV broj D-01/16

Detaljnije

Konkursna dokumentacija mart 2016

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica

Miška Kranjca 7, Beograd

KONKURSNA DOKUMENTACIJA                                                  

Predmet javne nabavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

ZA POTREBE CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA

Detaljnije

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo