Javne nabavke

ODLUKA O DODELI UGOVORA u JNMV-D-01/18-Nabavka električne energije

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 16 od 20.03.2018. godine, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, dana 20.03.2018. godine donosi  O D L U K U  DODELI UGOVORA JNMV broj D-01/18

Detaljnije

Promena pisma
SIGURNA KUĆA ZA ROCK’N’ROLL
Kalendar aktivnosti

Kalendar dešavanja-1

Centar-za-kulturu-Rakovica-logo