Vesti

Biografije predavača

PROGRAM: MALA MATURA – ZA SVE

 

U želji da odgovori na potrebe sugrađana, Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica je organizovao besplatan program MALA MATURA – ZA SVE.

Cilj programa je da se profesionalno i kvalitetno organizuje i sprovede pripremna nastava za malu maturu.

Stoga smo pozvali renomirane profesore srpskog jezika i književnosti i profesore matematike, koji imaju višegodišnje i značajno pedagoško iskustvo, kao i iskustvo u pripremi osmaka za ispite. Svi su profesori u aktivnoj službi, što je velika prednost.

 

PROFESORI MATEMATIKE

 

 

Koprivica Nevena

Diplomirani inženjer organizacionih nauka i student četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta – odsek matematika i fizika. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima osnovne i srednje škole. 

 

 

Letić Jelena

Diplomirani inženjer organizacionih nauka i student Master studija na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola.

 

Radosavljević Vitomir

Diplomirani inženjer elektrotehnike. Asistent na Visokoj ICT školi u Beogradu gde realizuje nastavu na predmetima iz oblasti telekomunikacija. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao je 2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dugogodišnje iskustvo u podučavanju i nastavi stekao je radom u Srednjoj tehničkoj PTT školi gde je radio kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, kao i radom na Visokoj ICT školi. Trenutno je student doktorskih studija Fakulteta organizacionih nauka na odseku za Informacione sisteme i kvantitativni menadžment.

 

 

Ristić Biljana

Poslednjih 15 godina predaje matematiku u Sedmoj beogradskoj gimnaziji.

Pre toga je radila u jednoj osnovnoj školi i nekoliko gimnazija.

 

 

PROFESORI SRPSKOG JEZIKA

Vukosav Dragana

 Osnovne i master akademske studije (studijska grupa: Srpski jezik i književnost)

na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stalno je zaposlena kao nastavnik u osnovnoj školi ,,Nikola Tesla“, a prethodno je bila zaposlena u Petnaestoj beogradskoj gimnaziji. Ima dugogodišnje iskustvo u pripremi učenika za polaganje ispita iz male mature.

 

 

Živković Ana

Profesor srpskog jezika i književnosti sa iskustvom od preko deset godina, kako u redovnoj nastavi, tako i na časovima pripreme za polaganje prijemnog ispita. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima.

 

 

Senić Jasmina

Dugogodišnji profesor srpskog jezika.

Predaje u Osnovnoj školi,, Nikola Tesla“. Prethodno radno mesto je bilo u Osnovnoj školi ,,France Prešern“.

Vodi dramsku sekciju. Poseduje dugogodišnje iskustvo u pripremi osmaka za prijemni ispit, sa zapaženim rezultatima.

U komisiji je za procenu kvaliteta udžbenika pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.  Prati pedagoška istraživanja i lektor je u Pedagoškim novinama.