БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ „Израда гињол лутака“

Луткарско позориште  је позориште у коме се уместо глумаца појављују лутке.