Vesti

Izložba umetničkih fotografija Rine Vukobratović

U galeriji Centar od 5. jula, pau naredne tri nedelje, možete pogledati seriju umetničkih fotografija autorke Rine Vukobratović.
O izložbi umetničkih fotografija autorke Rine Vukobratović, pod nazivom „HAIKU – DELIĆI ŽIVOTA“, govori sama autorka:

Haiku delići života

“Lepo je cveće.
U cveću je
devojčica!”

”Ako neko ubere
devojčicu sa cvećem
Neka ih zajedno
Stavi u vazu!”

”A, tu si Rina,
skrivalice mala!
U ogledalu!”

”List je upao
u šerpu, pura se
prosula od smeha!”

Dođi da večeramo zajedno!
Bez tebe i stolice
Ne mogu da večeram.

Balerina pleše!
Nikog nema
Da tapše.

Na nebeskom
asfaltu
žuta kifla.
Serija radova „Haiku delići života“ započeta je idejom da svaki haiku u sebi sadrži sliku. Da poput fotografije u sebi izražava momenat, trenutak doživljaja sveta. Kao dete napisala sam niz haiku stihova. Nakon vremenske distance oni su me ponovo zaintrigirali, shvativši da oni čuvaju „dete u meni“ i da me podstiču na razmišljanje i traganje za odgovorima „ko sam i zašto sam“. Proživljavajući zabeležene trenutke detinjstva oni su neminovno doživeli preobražaj i dobili smisao neke druge stvarnosti. Tu dolazi do fantastične metamorfoze „mene deteta“ ka „detetu u meni“. Tako nastaje serija fotografija haiku delići života. Kroz igru zapisanih senzacija (haiku stihova) i senzacija koje upravo proživljavam (vizuelizacija stihova) koristeći se rekvizitima (stvaranje maketa) oblikujem jedan novi svet. Posmatrač ovih fotografija susreće se sa istim onim senzacijama iz pesme, ali istrovremeno u mašti putuje i negde drugde, jer imaginarno na slici ima sasvim drugačije dejstvo nego što ga imaju reči. Ceo proces je započinjao stihom treperenjem mogućeg, a završavao se opredmećivanjem, fiksiranjem i prevođenjem u fotografsko delo. Rad je posvećen nevidljivom i neopipljivom svetu imaginacije. Fotografija je za mene trag, odraz osobenog sveta, njena uloga nije da nam otkrije istinu o objektu snimanja, već da osvetli gledište subjekta.
Rina Vukobratović